Höj Rösten i EU-valet

Denna text är tagen från kampanjen Höj Rösten!, en mycket viktig kampanj för att höja röstdeltagandet i EU-valet den 25e Maj.

“Det blåser nationalistiska vindar genom Europa. Inför EU-valet i maj mobiliserar nationalistiska, främlingsfientliga och rasistiska partier i många länder. I ett val med lågt valdeltagande kan det få förödande konsekvenser.

Därför är det är viktigare än någonsin att vi som tror på öppenhet och allas lika värde höjer rösten och utnyttjar vår rösträtt. Vår tystnad gynnar bara de främlingsfientliga krafterna.

Förutom att gå och rösta 7-25 maj, så kan du engagera dig så här!

Höj Rösten är en partipolitiskt obunden rörelse som vilar på öppenhet, icke-våld och allas lika värde.

Bakom initiativet Höj Rösten! står ideella krafter och privatpersoner som tycker att det är viktigt att så många som möjligt höjer sin röst mot främlingsfientlighet. Några av dessa kan ni se i filmerna här på hojrosten.se.”

Gör din demokratiska plikt och rösta i EU-valet.

Author: Ludvig Lindblom

Ludvig Lindblom is a front-end developer from Stockholm, Sweden who's nuts about internet, user interfaces and web standards. Besides his passion for the web he has an education in agriculture and forestry, has worked as a lumberjack, is a father of two and always has a chilled glass in the fridge on fridays for the weekly dry martini.